Bơm tay hóa chất

Bơm hóa chấtCác loại bơm tay hóa chất từ thùng phuy

Bơm tay hóa chất gồm nhìu cơ chế bơm khác nhau như: quay tay 360 độ, cơ chế gạt tay, cơ chế pitong tạo áp suất
Thích hợp cho nhìu loại thùng khác nhau từ: can nhựa 25 lít cho đến thùng phuy 200 lít v.v..
Bơm đa dạng chất liệu, phù hợp cho từng loại hóa chất khác nhau.
Tùy theo từng cơ chế, bơm tay hóa chất từ thùng phuy sẽ có cách tháo lắp, rút ngắn, kéo dài ống bơm khác nhau.